POVEZOVANJE SPREJEMNIKA NA KABELSKI PRIKLJUČEK

  1. Povežite kabelski vhod sprejemnika z antenskim priključkom kabelskega omeržja
  2. SCART priključek sprejemnika povežite s TV napravo
  3. Priklopite sprejemnik v električno napajanje ter prižgite sprejemnik.

VSTAVLJANJE KODIRNE KARTICE

Kodirno kartico vstavite v CI režo na zadni strani sprejemnika tako, da čip na kartici obrnete naprej ter navzdol (kot je prikazano na sprejemniku).

NAVODILA ZA SPREJEMNIK CV 5000

SPREJEMNIK GLOBO HD/ OPTICUM HD

  • na daljinskem upravljalniku sprejemnika pritisnete tipko MENU in izberete opcijo KANAL UREJEVALNIK ter izbrišite kanale
  • nato se pomaknite v KANAL SORTIRAJ, izberite opcijo SLEPO ISKANJE (začetna frek: 306.0, končna frek: 554.0) in pritisnete IŠČI ter počakajte, da sprejemnik poišče kanale

SORTIRANJE PROGRAMOV

sortiranje vrstnega reda programov glede na vaše zahteve
1. na daljinskem upravljalniku s pritiskom na tipko MENU se odprejo NASTAVITVE
2. s smernimi tipkami izberite opcijo KANAL UREJEVALNIK in pritisnite tipko OK
3. v kolikor sprejemnik želi vnos PIN kode, le to vpišite, privzeta je »0000«
4. odpre se vam menu UREJEVALNIK KANALOV
5. s smernimi tipkami se pomaknete na LISTA TV KANALOV in pritisnite tipko OK
6. odpre se vam lista tv kanalov
7. s smernimi tipkami ↕ se pomikate po seznamu, s tipko OK pa potrdite kanale, ki jih želite premakniti
8. ko kanal označite s kljukico se vam pod seznamom pojavi tipke za usmerjanje urejanja
9. ko z urejanje zaključite, pritisnete tipko EXIT ter z izbiro tipke DA potrdite vaše urejanje programov

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

POWER – preklopite vaš digitalni sprejemnik iz stanja pripravljenosti
HOME – opcijska funkcija
MUTE – omogočite ali onemogočite zvok
številčne tipke (0 – 9) – izberite kanal ali vnesite programskih parametrov
FAV – nastavite digitalni sprejemnik na način seznama priljubljenih kanalov, prikaz dejanskega seznama priljubljenih kanalov
MENU – prikaz glavnega menija na zaslonu, ali pa se vrnete v prejšnji meni ali status
INFO – prikaz opisa trenutnega programa
EPG – elektronski programski vodnik po programih
EXIT – prekličete izbiro in se vrnete v način gledanja
↕ – prilagodite glasnost ali premakniti kazalko v levo ali desno v meniju
↔ – prilagodite glasnost ali premakniti kazalko v levo ali desno v meniju
TEXT – vklop ali izklop in menuja teletekst
SUB-T – izbira ali izklop podnapisov